Adamović Global

Povećanje energetske efikasnosti u smislu uštede energije u rasveti dovodi, pre svega, do uštede u energiji i novcu a zatim i do poboljšanja pouzdanosti i performansi sistema za rasvetu.

Smanjenjem nepotrebnih gubitaka smanjuje se i potreba za proizvodnjom energije a samim tim i smanjuje se i emisija CO2 i drugih štetnih materija u atmosferu.

Smanjenje emisije CO2  u atmosferu predstavlja obavezu i po protokolu o klimatskim promenama potpisanim u Kjotou 1997. godine po kom su zemlje EU trebale u periodu od 2008 do 2012 smanjiti emisiju štetnih sastojaka za najmanje 8 % u odnosu na nivo iz 1990-e godine.

Posmatrano iz tog aspekta, LED osvetljenje postaje sve interesantnije za primenu u različitim oblastima.

Osnovne prednosti LED tehnologije su sledeće:

  • Proizvodi sa LED izvorima svetlosti imaju izuzetno dugačak radni vek (preko 50.000 sati a novije generacije dostižu i cifru od 100.000, nakon čega svetlosni fluks ne pada za više od 30 %) za razliku od proizvoda sa živinim i natrijumovim izvorima svetlosti čiji se radni vek procenjuje na 8.000, odnosno 16.000 radnih sati respektivno.
  • Zahvaljujući garantnom roku od tri, pet, sedam pa čak i deset godina koje proizvođači LED svetiljki nude, praktično je omogućen rad bez ikakvog održavanja.
  • Većina proizvoda sa LED izvorima svetlosti pokazuje izuzetne radne osobine i pri niskim temperaturama.
  • Proizvodi sa LED izvorima svetlosti uglavnom imaju mogućnost dimovanja i daljinskog upravljanja te su izuzetno pogodni za primenu u takozvanim „pametnim gradovima“ što i jeste jedan od ciljeva modernih gradova, čime se postižu dodatne uštede.
  • LED svetiljke su  izuzetno pogodne za intenzivno korišćenje, ne zrače toplotu u pravcu emitovanja svetlosti, ne postoji opasnost od infracrvenog ili ultraljubičastog zračenja i slično.
Adamović Global nudi 9 različitih grupa proizvoda sa preko 100 različitih tipova svetiljki pogodnih kako za unutrašnje, tako i za spoljašnje osvetljenje.
Posebno je važno napomenuti i to da su praktično svi proizvodi usklađeni sa potrebama i zahtevima kupca te da ih je moguće isporučiti u nestandardnim oblicima kućišta.

ASORTIMAN PROIZVODA

LED svetiljke za uličnu rasvetu
LED svetiljke za uličnu rasvetuProizvodi iz ove grupe namenjeni su za javnu rasvetu (osvetljenje ulica i puteva, biciklističkih i pešačkih staza i slično).
LED reflektori
LED reflektoriProizvodi iz ove grupe namenjeni su prvenstveno za spoljašnje osvetljenje (osvetljenje objekata i prilaza objektima, osvetljenje manjih sportskih terena) ali se mogu iskoristiti i za unutrašnje osvetljenje (sportske hale, proizvodne sale, sale za proslave i slično).
LED zvona za hale
LED zvona za haleProizvodi iz ove grupe namenjeni su za unutrašnje osvetljenje proizvodnih, poslovnih i sportskih hala pri čemu se uvek postavljaju na plafon ili odgovarajuće nosače a osvetljavaju donji deo hale (pod).
Dekorativne LED svetiljke za zidove
Dekorativne LED svetiljke za zidoveProizvodi iz ove grupe namenjeni su za dekorativno osvetljenje kulturno-istorijskih spomenika, objekata od posebnog značaja, gradskih trgova i slično.
LED paneli
LED paneliProizvodi iz ove grupe namenjeni su za osvetljenje kancelarijskog prostora, amfiteatara, umetničkih galerija i sličnih prostorija prefinjenog dizajna prostora.
LED cevi
LED ceviProizvodi iz ove grupe namenjeni su za unutrašnju rasvetu (pomoćne prostorije - kuhinje, toaleti, hodnici, manji kancelarijski prostor, učionice i slično).
LED sijalice za unutrašnju i spoljašnju rasvetu
LED sijalice za unutrašnju i spoljašnju rasvetuProizvodi iz ove grupe namenjeni su za unutrašnju i spoljašnju rasvetu u domaćinstvima i manjim poslovnim objektima (prodavnice, portirnice).
LED svetiljke za kandelabere
LED svetiljke za kandelabereProizvodi iz ove grupe namenjeni su za dekorativno osvetljenje parkovskih površina, gradskih trgova, pešačkih zona i slično.
Namenski kreirane LED svetiljke
Namenski kreirane LED svetiljkePrema posebnim zahtevima kupca moguće je kreirati svetiljke sa posebnim oblicima kućišta, na primer, za benzinske stanice.